header-image

For deg som jobber innenfor offentlig sektor

Innenfor stat, fylkeskommune og kommune er det mange utfordringer. Den offentlige sektor omfatter mange ulike typer virksomheter: sykehus, eldreboliger, skoler, eiendom, parker og avfallshåndtering etc. I alle disse virksomhetstypene finnes det ulike regler for sjablongberegninger og merverdiavgift. I tillegg er finnes det problemer med sikring av transaksjoner i kunde- og leverandørreskontro, storskalaproblematikk og avtaleoppfølging i offentlig sektor.

Gjennom Qvalias tjenester Recovery, Precovery og Quantifed Commerce kan du og dine medarbeidere få hjelp til å identifisere risikomomenter og utbedre svake ledd i prosessene. Kontakt oss gjerne for mer informasjon angående:

  • kvalitetssikring av prosesser og rapportering
  • forbedring av transparens
  • forbedring av flytkontroll
  • forhindring av risiko som gir konsekvenser i stor skala
  • etterlevelse av lover og regler

 

 

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Store bedrifter foretar mange transaksjoner. Ofte har de ikke verktøy til å kontrollere at alle summene stemmer. Recovery tilbakefører tapt kapital og retter opp bokføringsfeil.

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Som et ledd i å forbedre fakturaflyten i hver organisasjon tilbyr vi den skybaserte tjenesten Precovery. Uten å gjøre inngrep i eksisterende økonomisystem gir tjenesten overblikk og transparens i den finansielle rapporteringen.

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tenk fremover og oppdag fordelene. Vi kan levere en hundre prosent automatisert reskontrobehandling som både sparer tid og minimerer transaksjonsfeil.

Les mer