header-image

For deg som jobber med leverandørreskontro

I bedrifter som årlig omsetter for milliarder, blir små feil raskt til betydelige beløp. Gjennom tjenestene Recovery, Precovery og Quantified Commerce kan vi kontrollere og skape transparens i alle prosesser innenfor leverandørreskontro.

De aller fleste feil vil kunne knyttes til mangelfull informasjon på innkommende fakturaer, skanning og manuelle behandlingstrinn som dobbeltfakturering, kodesetting, forkontering og kreditnotaer. I tillegg kommer valutafeil og behandling av merverdiavgift. Alt i alt kreves det mye av attestantene som skal ha kunnskap om alle feltene og tid til å undersøke alle disse mulige feilkildene. Feilene som oppstår pga. dette, kan vi i Qvalia gjøre noe med.

Kontakt oss gjerne for mer detaljert informasjon om hvordan for eksempel Quantified Commerce kan forenkle hverdagen med hensyn til:

  • dobbeltbetalinger
  • behandling av merverdiavgift
  • kreditnotaer
  • valutafeil

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Store bedrifter foretar mange transaksjoner. Ofte har de ikke verktøy til å kontrollere at alle summene stemmer. Recovery tilbakefører tapt kapital og retter opp bokføringsfeil.

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Som et ledd i å forbedre fakturaflyten i hver organisasjon tilbyr vi den skybaserte tjenesten Precovery. Uten å gjøre inngrep i eksisterende økonomisystem gir tjenesten overblikk og transparens i den finansielle rapporteringen.

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tenk fremover og oppdag fordelene. Vi kan levere en hundre prosent automatisert reskontrobehandling som både sparer tid og minimerer transaksjonsfeil.

Les mer