header-image

HR/personalspørsmål

Personalkostnader i selskaper er som regel av betydelig størrelse. I tjenestebedrifter står de for hoveddelen av kostnadene. I store konserner befinner mange medarbeidere seg stadig på utenlandsoppdrag, mens innleid personale vikarierer på hjemmebane. Generelt finnes det mange ulike lønns- og pensjonsmodeller, og ikke sjelden finnes det ulike incentivsystemer som ytterligere kompliserer hverdagen for HR-avdelingen.

Gjennom Qvalias tjenester Recovery, Precovery og Quantified Commerce kan HR-avdelingen få hjelp med behandling og oppfølging av:

  • lønn
  • sosiale avgifter
  • representasjon
  • pensjon

 

 

 

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Store bedrifter foretar mange transaksjoner. Ofte har de ikke verktøy til å kontrollere at alle summene stemmer. Recovery tilbakefører tapt kapital og retter opp bokføringsfeil.

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Som et ledd i å forbedre fakturaflyten i hver organisasjon tilbyr vi den skybaserte tjenesten Precovery. Uten å gjøre inngrep i eksisterende økonomisystem gir tjenesten overblikk og transparens i den finansielle rapporteringen.

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tenk fremover og oppdag fordelene. Vi kan levere en hundre prosent automatisert reskontrobehandling som både sparer tid og minimerer transaksjonsfeil.

Les mer