header-image

Fortid, nåtid og fremtid

Gjennom tjenestene våre, Recovery, Precovery og Quantified Commerce, kan du få fullt overblikk. Vårt tilbud innenfor disse tjenestene strekker seg fra manuell transaksjonsanalyse til en skybasert reskontrobehandling med komplett attestsystem.

Avtalekontroll

Med grunnlag fra over 1000 bedrifter har vi kommet frem til at en av ti fakturaer inneholder feil. Vi i Qvalia har oppdaget tilfeller der bedrifter har tapt opptil 1,5 % av kapitalen på det innkjøpte volumet pga. fakturafeil.

Merverdiavgift og skatter

Gjennomgåelse av skatt og merverdiavgift er et sentralt kontrollområde i vår virksomhet. Disse områdene er omfattet av en kompleks lovgivning som endres uregelmessig noe som gjør at mange feil er vanskelig å oppdage. Dette kompliseres ytterligere ved at ulike land har sine spesifikke lover og behandlingsrutiner.

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Store bedrifter foretar mange transaksjoner. Ofte har de ikke verktøy til å kontrollere at alle summene stemmer. Recovery tilbakefører tapt kapital og retter opp bokføringsfeil.

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Som et ledd i å forbedre fakturaflyten i hver organisasjon tilbyr vi den skybaserte tjenesten Precovery. Uten å gjøre inngrep i eksisterende økonomisystem gir tjenesten overblikk og transparens i den finansielle rapporteringen.

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tenk fremover og oppdag fordelene. Vi kan levere en hundre prosent automatisert reskontrobehandling som både sparer tid og minimerer transaksjonsfeil.

Les mer