header-image

Ekspertise

Vi går ut ifra at du jobber i en organisasjon som til daglig omsetter for betydelige beløp. Varer leveres, tjenester utføres og et stort antall ansatte utfører sitt daglige arbeid. Alt dette på mange lokasjoner i ulike markeder med forskjellige regler for lønn, merverdiavgift og skatt. Qvalias spisskompetanse er å rydde opp i kundenes transaksjonsflyt. Det er det vi er eksperter på.

Vi fungerer som en kobling mellom økonomisystemet i din organisasjon og personalet som daglig håndterer det.

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Store bedrifter foretar mange transaksjoner. Ofte har de ikke verktøy til å kontrollere at alle summene stemmer. Recovery tilbakefører tapt kapital og retter opp bokføringsfeil.

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Som et ledd i å forbedre fakturaflyten i hver organisasjon tilbyr vi den skybaserte tjenesten Precovery. Uten å gjøre inngrep i eksisterende økonomisystem gir tjenesten overblikk og transparens i den finansielle rapporteringen.

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tenk fremover og oppdag fordelene. Vi kan levere en hundre prosent automatisert reskontrobehandling som både sparer tid og minimerer transaksjonsfeil.

Les mer