header-image

Precovery

Precovery pysäyttää virheelliset tapahtumat suodattamalla laskumassaa ennakoivasti seuloen esiin virheet ja merkiten ne. Tämä parantaa ja jalostaa asiakkaan tapahtumamassoja.

Precovery

Teknisesti tämä tapahtuu niin, että olemassa olevan taloushallinnon tietojärjestelmän tiedot kopioidaan Qvalian järjestelmään.

arrow

Tiedot tarkistetaan sekä automaattisessa analyysiohjelmassa että manuaalisessa tarkastuksessa, jonka asiantuntijamme tekevät. Tämän etu on se, että jo tässä vaiheessa pystymme korjaamaan ja merkitsemään esiin tulevat virheet.

Precovery
arrow
Precovery

Kun Qvalia on esitarkastanut tapahtumat, tiedot lähetetään takaisin asiakkaalle ja kaikki löydetyt virheet on merkitty niihin selkeällä tavalla.

arrow

Tietoihin oikeutettu käyttäjä saa joukon kuvaruutunäkymiä eli ns. kojelaudan, joka voidaan mukauttaa työtehtävän ja henkilön omien toivomusten mukaiseksi. Esimerkiksi controllerille voi olla yhdenlainen näkymä, taloushallinnolle toinen ja laskutarkastajille kolmas.

 

Jokaisen näkymän havainnollisuus pienentää virheiden riskiä samalla kun taloushallinnon prosessit tulevat läpinäkyviksi.

 

Precovery

Laskun hyväksyjän ongelmista

Laskujen hyväksyjille organisaatiossa asetetaan korkeat vaatimukset. Monissa tapauksissa hyväksyjällä on liian vähän tietoa itse laskusta, ja hän hyväksyy laskun uskoen tekevänsä oikein. Tähän liittyy riski, että alv, hinnat, alennukset, maksuajat ym. voivat mennä hyväksynnässä väärin.

Qvalian Precovery on pilvipalvelu, johon kuuluva business intelligence ratkaisu tukee yritystäsi/organisaatiotasi seuraavissa asioissa:

  • saapuvien laskujen laaduntarkistus ennen niiden siirtymistä hyväksyntäkierrokselle
  • reaaliaikainen analysointi laskuille , joissa on merkittynä mahdollisia virheitä
  • sääntöihin perustuva vastaus räätälöidysti sovittujen parametrien mukaisesti
  • täysi läpinäkyvyys kattaen koko hyväksyntäprosessin

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Lue lisää
Precovery Precovery

Precovery

Lue lisää
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Lue lisää
Sopimusvalvonta Sopimusvalvonta

Sopimusvalvonta

Lue lisää
Alv ja muut verot Alv ja muut verot

Alv ja muut verot

Lue lisää
Luottoriskien valvonta Luottoriskien valvonta

Luottoriskien valvonta

Lue lisää