header-image

Quantified Commerce – en skybaseret helhedsløsning

Quantified Commerce er en komplet outsourcet løsning til store virksomheder og organisationer. Quantified Commerce skaber transparens og en mere enkel økonomistyring. I tjenesten indgår samkøring af papirfakturaer, e-fakturaer, scannings- og attestesteringssystemer. Vi leverer naturligvis et kontrolleret transaktionsflow og korrekte tal til de økonomiansvarlige i din organisation.

Quantified Commerce

Inden for Europa findes en lang række fakturavarianter, som kræver forskellig håndtering. Alle formater samles i vores Quantified Commerce og gennemgås af os.

arrow

Uanset land og transaktion varetager vi informationen og lægger den ind i vores system. Er leverandøren og leverancen korrekt? Stemmer pris, moms og rabatter med aftale og regler?

Quantified Commerce
arrow
Quantified Commerce

Allerede nu tilbyder vi Quantified Commerce– vores BPaaS-tjeneste (Business Process as a Service), som sparer arbejdstimer og giver hele økonomistyringen en højere grad af nøjagtighed.

Fakturahåndtering

Transaktionsprocessen er i princippet enkel: ordre, levering, faktura og betaling. Virkeligheden er mere kompliceret. Der er mange forskellige standarder for, hvordan informationen på en faktura skal leveres. Den kan komme med posten, som en pdf i en e-mail eller som en e-faktura. Service Cloud hjælper kunder og leverandører med at samkøre og kontrollere faktureringen i et 100 % digitaliseret fakturaflow fra dag et.

Attesteringsrutiner

Der er noget rigtigt i den gamle sandhed om, at 20 % af alle fakturaer tager 80 % af al tid. Service Cloud giver mulighed for et hurtigere flow, samtidig med at indkomne fejl markeres med flag.

For maksimal fleksibilitet er Service Cloud også en platformsuafhængig tjeneste. Attestanterne kan eksempelvis godkende fakturaer på tablets, smartphones og computer. I kombination med vores compliance-tjeneste blokerer vi fakturaer, som ikke bør komme ind i attesteringsflowet, eksempelvis fra ikke godkendte leverandører eller bedrageriske virksomheder.

Aftalekontrol

Indkøb af produkter og tjenester til den bedst mulige pris er en central opgave for alle indkøbsafdelinger. Gode leverandørrelationer kan opnås ved at øge visibiliteten og kontrollen i leverandørhovedbogen. Med Service Cloud er alle leverandører og deres aftaler synlige. Dermed kan kunden kontrollere, at priserne er korrekte, og at alle rabatter er medtaget.

Er fakturaen korrekt? Svarer den samlede pris til aftalen? Er momsen korrekt? Oftest har attestanten ikke adgang til denne information. Med udgangspunkt i over 1.000 virksomheder, er vi kommet frem til, at en ud af ti fakturaer indeholder en eller flere fejl. I nogle tilfælde kan virksomhederne miste op til

1,5 % af den indkøbte mængde, udelukkende på grund af fejl i fakturaen.

Service Cloud kan hjælpe attestanterne med at markere fejlbehæftede fakturaer med flag, eksempelvis når det drejer sig om:

  • moms
  • kontrakter
  • rabatter
  • dispute management
  • AP-automation

Leverandørregister

En stor del af virksomheders interne bedragerier sker gennem anvendelse af leverandørregistret. Det er derfor en nødvendig sikkerhedsforanstaltning løbende at opdatere registret. Det mest enkle er at lade Service Cloud opdatere leverandørregistret. På den måde konsolideres registret løbende.Samtidig kontrolleres kontonummer, adresser og øvrige kontaktoplysninger For at bevare et maksimalt sikkerhedsniveau overvåger vores kreditoplysningstjeneste alle aktuelle leverandører.

Analyse

Hvordan bruges virksomhedens penge? Hvordan kan kassebeholdningen maksimeres? I Service Cloud får du svaret på disse spørgsmål og mere til. Med vores tjeneste får du en fuldstændig business intelligence-løsning gennem hele P2P-processen, som afdækker flaskehalse og potentiale for forbedringer – eksempelvis angående cashflow.

Tjenesten opdateres og leveres på skærmen til den bemyndigede bruger som en række skærmvisninger, såkaldte dashboards.

Konkret der tale om række overskuelige tabeller, cirkeldiagrammer og søjlediagrammer. De tilpasses efter rolle og individuelle ønsker. Eksempelvis en type visning for controllere og en anden for treasury.

Kunde- og leverandørovervågning

Soliditet kan ændre sig løbende. Med Service Cloud får kunderne automatisk advarsler, for eksempel hvis en kunde eller leverandør mister sin kreditværdighed.

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Læs mere
Precovery Precovery

Precovery

Læs mere
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Læs mere
Aftalekontrol Aftalekontrol

Aftalekontrol

Læs mere
Moms og skatter Moms og skatter

Moms og skatter

Læs mere
Kreditrisikoovervågning Kreditrisikoovervågning

Kreditrisikoovervågning

Læs mere