header-image

Precovery

Som et led i at forbedre den enkelte organisations fakturaflow, og tilbyder vi den skybaserede tjeneste Precovery. Uden at intervenere med nuværende økonomisystemer giver tjenesten overblik og transparens i den finansielle rapportering.

Precovery

Teknisk set sker det ved, at informationen i det nuværende økonomisystem spejles og føres ind i Qvalias system.

arrow

Informationen bliver gennemgået, både af automatiserede analyseprogrammer og manuelt af vores eksperter. Fordelen er, at vi allerede her kan korrigere og markere indkomne fejl med flag.

Precovery
arrow
Precovery

Når flowet er prævalideret af Qvalia, sendes informationen tilbage til kunden med alle fundne fejl tydeligt markeret med flag.

arrow

Den autoriserede bruger får en række skærmvisninger til rådighed, et såkaldt dashboard, som tilpasses efter rolle og individuelle ønsker, for eksempel en type visning for controllere, en anden for treasury og en tredje for attestanterne.

Overskueligheden i de respektive visninger reducerer risikoen for fejl, samtidig med, at økonomiflowet gøres transparent.

 

Precovery

Om attestantproblematik

Der stilles høje krav til medarbejdere, som attesterer fakturaer i virksomheder og organisationer. I mange tilfælde er der ikke tilstrækkelig viden om selve fakturaen, og man attesterer i den tro, at man gør det rigtige. Det medfører risiko for, at moms, priser, rabatter, betalingsfrister og andet i attesteringen kan blive fejlbehæftet.

Qvalias Precovery er en skytjeneste, som indeholder en business intelligence-løsning, der hjælper din virksomhed/organisation med:

  • kvalitetssikring af indkomne fakturaer, inden de sendes videre til attesteringsleddet
  • realtidsanalyse af fakturaer, hvor eventuelle fejl er markeret med flag
  • regelstyret respons, skræddersyet efter aftalte parametre
  • fuld transparens gennem hele attesteringsprocessen

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Læs mere
Precovery Precovery

Precovery

Læs mere
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Læs mere
Aftalekontrol Aftalekontrol

Aftalekontrol

Læs mere
Moms og skatter Moms og skatter

Moms og skatter

Læs mere
Kreditrisikoovervågning Kreditrisikoovervågning

Kreditrisikoovervågning

Læs mere