header-image

Til dig, der arbejder i den offentlige sektor

I stat, amter og kommuner er der mange udfordringer, eksempelvis når det drejer sig om diversificerede aktiviteter under samme tag, forskellige skabelonberegninger og forskellige momsregler.

Det kan for eksempel være inden for hospitaler, ældreboliger, skoler, ejendomme, parker, energiselskaber og affaldshåndtering. I hvor der i lighed med den private sektor er problematikker med kontrol af transaktioner i kunde- og leverandørhovedbogen, stordriftsproblematik og aftaleopfølgning.

Med Qvalias tjenester Recovery, Precovery og Qvantified Commerce kan du og dine medarbejdere få hjælp til at afdække risikomomenter og bygge bro over svage led i processerne. Du er velkommen til at kontakte os for mere information om:

  • kvalitetssikring af processer og rapportering
  • hvordan vi skaber transparens
  • hvordan vi skaber flowkontrol
  • hvordan vi forebygger risici i forbindelse med funktionalitet i stor målestok
  • efterlevelse af love og regler

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Store virksomheder gennemfører mange transaktioner, men ofte har de ikke værktøjerne til at kontrollere, at alle beløb stemmer. Recovery tilbagefører mistet kapital og retter bogføringsfejl.

Læs mere
Precovery Precovery

Precovery

For at forhindre fejlbehæftede transaktioner filtrerer Precovery proaktivt fakturaflowet, sorterer og markerer fejl med flag. Dermed får kunderne et forbedret og mere effektivt transaktionsflow.

Læs mere
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tænk fremad og opdag fordelene. Vi kan levere fuldautomatisk administration af hovedbogen, hvilket både sparer tid og minimerer transaktionsmæssige fejl.

Læs mere