header-image

HR/Personalespørgsmål

Personaleomkostninger er som regel betydelige. I servicevirksomheder udgør de hovedparten af omkostningerne. I store koncerner er en række medarbejdere konstant på opgaver i udlandet, mens opgaverne derhjemme må varetages af for eksempel vikarer. Overordnet er der mange forskellige løn- og pensionsmodeller, og ikke sjældent er der forskellige incitamentsystemer, som yderligere komplicerer HR-afdelingens hverdag.

Med Qvalias tjenester Recovery, Precovery og Quantified Commerce kan HR-afdelingen få hjælp til håndtering og opfølgning af:

  • lønninger
  • sociale bidrag
  • diæter
  • pensioner

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Store virksomheder gennemfører mange transaktioner, men ofte har de ikke værktøjerne til at kontrollere, at alle beløb stemmer. Recovery tilbagefører mistet kapital og retter bogføringsfejl.

Læs mere
Precovery Precovery

Precovery

For at forhindre fejlbehæftede transaktioner filtrerer Precovery proaktivt fakturaflowet, sorterer og markerer fejl med flag. Dermed får kunderne et forbedret og mere effektivt transaktionsflow.

Læs mere
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tænk fremad og opdag fordelene. Vi kan levere fuldautomatisk administration af hovedbogen, hvilket både sparer tid og minimerer transaktionsmæssige fejl.

Læs mere