header-image

Transparens

Uanset erhverv og selskabets forretningsområde har dine kontaktpersoner i Qvalia altid erfaring fra større virksomheder og derfor også viden om virksomheders kompleksitet. Det er vores mål i samarbejde med dig at skabe transparens og overskuelighed i det transaktionsflow, du arbejder med i hverdagen.

Uanset hvilken tjeneste du vælger, får du:

  • mulighed for at vælge Recovery, Precovery eller Quantified Commerce
  • transparens i transaktionsflow
  • bedst mulige erhvervsspecifikke løsning
  • et team med fokus på de mindste detaljer
  • en leverandør med stort fokus på sikkerhed
  • en åben og ærlig forretningspartner

Aftalekontrol

Er fakturaen korrekt? Svarer den samlede pris til aftalen? Er momsen korrekt? Oftest har godkender ikke adgang til denne information. Med udgangspunkt i over 1.000 virksomheder, er vi kommet frem til, at én ud af 10 fakturaer indeholder en eller flere fejl. I nogle tilfælde kan virksomhederne miste op til 1,5 % af den indkøbte mængde, udelukkende på grund af fejl i fakturaen!

Moms og skatter

Skat- og momsgennemgang er et centralt kontrolområde i Qvalia, hovedsageligt på grund af den komplekse lovgivning på området, der kan medføre mange fejl, som er svære at opdage. Desuden har hvert land sine specifikke love og behandlingsrutiner.

Et samarbejde med Qvalia giver primært resultater af to årsager: Vi er på forkant med vores analysesystem, og vi kender lovgivningen i de respektive lande.

 

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Store virksomheder gennemfører mange transaktioner, men ofte har de ikke værktøjerne til at kontrollere, at alle beløb stemmer. Recovery tilbagefører mistet kapital og retter bogføringsfejl.

Læs mere
Precovery Precovery

Precovery

For at forhindre fejlbehæftede transaktioner filtrerer Precovery proaktivt fakturaflowet, sorterer og markerer fejl med flag. Dermed får kunderne et forbedret og mere effektivt transaktionsflow.

Læs mere
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Tænk fremad og opdag fordelene. Vi kan levere fuldautomatisk administration af hovedbogen, hvilket både sparer tid og minimerer transaktionsmæssige fejl.

Læs mere